Jouw feedback is erg belangrijk ❤

Blijvend resultaat uit veranderen

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on pinterest
Share on whatsapp

Alle feedback is welkom!

Alleen jouw e-mailadres en bericht zijn nodig voor verzending.

Aankomend

Vern
ieuwd

2019 editie

Teamcoach Experience®

Stimuleer zelforganisatie en teamleren – Het centrale thema van deze halfjaartraining is teamleren, met als doel om daarmee tot betere teamresultaten te komen.
“Deze training is heel toegankelijk en iedereen brengt eigen kennis en ervaring in, waardoor je ook van elkaar leert."
Susan
Cursist