Praxis™ info hub: alles wat je moet weten

Blijvend resultaat uit veranderen

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on pinterest
Share on whatsapp

Praxis™

wanneer is het jouw oplossing?

Doelgroep

Iedereen die betrokken is bij veranderinitiatieven zoals portfolio’s, programma’s en projecten, zowel vanuit een bestuurlijke, leidinggevende, ondersteunende of kwaliteitsbewakende rol.

inzet

lagant

Praxis biedt de mogelijkheid tot certificering op Foundation (=kennis) en Practitioner (=toepassing) niveau, met diverse ‘bridging’ cursussen voor deelnemers die al zijn gecertificeerd voor b.v. PRINCE2, MSP, MoP of Agile methodieken. Bridging cursussen zijn vaak korter omdat zij voortbouwen op reeds aanwezige kennis.

Praxis™

wat het is

Praxis is een gratis kader voor het beheer van projecten, programma’s en portfolio’s. Het omvat de elementen knowledge, method, competences, maturity en de library. De library is een omvangrijke maar toegankelijke informatiebron voor portfolio-, programma- en projectmanagement. Alle elementen in de library zijn ontleend aan de APM Body of Knowledge.

Achtergrond

waarom Praxis tot stand is gekomen

Praxis is volledig vrij in gebruik. Alle ‘resources’ zijn via het internet beschikbaar, om het geheel toegankelijk en bruikbaar te maken, en continu te verbeteren. Praxis is daardoor een soort ‘Wikipedia’ voor alle tijdelijke managementvormen.

Binnenkort

op deze pagina

  • Vijf video's die kort en bondig Praxis toelichten.
  • Lead Trainer Wil Hendrickx over Praxis
  • Infographics over de toegevoegde waarde van Praxis™

Aankomend

Vern
ieuwd

2019 editie

Teamcoach Experience®

Stimuleer zelforganisatie en teamleren – Het centrale thema van deze halfjaartraining is teamleren, met als doel om daarmee tot betere teamresultaten te komen.
“Deze training is heel toegankelijk en iedereen brengt eigen kennis en ervaring in, waardoor je ook van elkaar leert."
Susan
Cursist