Meer resulaat uit

Praxis™ info hub: alles wat je moet weten

Meer resultaat uit veranderen

Trainingen

zoeken

wagen

praxis™ trainingen

en examens

Praxis™

wanneer is het jouw oplossing?

Doelgroep

Iedereen die betrokken is bij veranderinitiatieven zoals portfolio’s, programma’s en projecten, zowel vanuit een bestuurlijke, leidinggevende, ondersteunende of kwaliteitsbewakende rol.

Wanneer je je eigen kwaliteiten of die van jouw organisatie in het managen van veranderinitiatieven wilt verbeteren. Uiteraard is Praxis het meest effectief als het door de gehele organisatie wordt toegepast als dé aanpak voor alle veranderinitiatieven.

Trainingen voor Praxis omvatten altijd de drie niveaus van veranderinitiatieven (portfolio, programma en project), de kennisgebieden, de competenties en het volwassenheidsmodel.

Praxis is vooral interessant voor organisaties die verbetering zoeken op alle niveaus van veranderinitiatieven, zonder daarvoor een moeizaam proces te moeten doorlopen om diverse methodieken te implementeren en deze naadloos op elkaar af te stemmen.

Veel organisaties zullen in het verleden al methoden zoals PRINCE2 en MSP hebben geïmplementeerd. Deze inspanningen behouden hun waarde ook wanneer de organisatie vervolgens integraal overstapt naar Praxis.

Openvouwen

inzet

lagant

Wij zien in Nederland vele toepassingsgebieden voor Praxis. Niet in de laatste plaats omdat het vrij verkrijgbaar is. Het biedt een uniform kader (en taal) voor alle veranderinitiatieven binnen een organisatie. Het kan zelfstandig worden geïmplementeerd, maar kan ook bestaan naast diverse andere methodieken. Het kan organisaties die stoeien met combinaties van ‘klassieke’ managementvormen (zoals PRINCE2) en Agile werkwijzen helpen door één uniform kader te creëren waarin beiden naast elkaar bestaan. Hierdoor kan per project en programma worden bepaald of het gebaat is bij een meer gestructureerde of meer Agile aanpak, of een combinatie van beiden.

Door de competences biedt Praxis ook een goed alternatief voor IPMA-certificering. Temeer omdat de toepassing van de competences wordt doorgetrokken naar het volwassenheidsmodel. 

Praxis kan bijdragen tot een betere kwaliteit van portfolio-, programma- en projectmanagement, maar ook tot aanzienlijke besparingen op het gebied van training en certificering van medewerkers.

Openvouwen
Praxis biedt de mogelijkheid tot certificering op Foundation (=kennis) en Practitioner (=toepassing) niveau, met diverse ‘bridging’ cursussen voor deelnemers die al zijn gecertificeerd voor b.v. PRINCE2, MSP, MoP of Agile methodieken. Bridging cursussen zijn vaak korter omdat zij voortbouwen op reeds aanwezige kennis.

Praxis™

wat het is

Praxis is een gratis kader voor het beheer van projecten, programma’s en portfolio’s. Het omvat de elementen knowledge, method, competences, maturity en de library. De library is een omvangrijke maar toegankelijke informatiebron voor portfolio-, programma- en projectmanagement. Alle elementen in de library zijn ontleend aan de APM Body of Knowledge.

Speciaal voor Praxis is een gratis versie van ‘PROJECT in a Box’ ontwikkeld. PROJECT in a Box helpt bij het beheer van informatie en configuratiebeheer van de Praxis Framework-documentatie en biedt ook hulpmiddelen voor het opstellen en beheren van planningen.

Praxis werkt naadloos samen met bestaande methodieken zoals DSDM, PRINCE2, MSP, MoP en diverse Agile werkwijzen, maar heeft ook een basis-procesmodel in zich wat deze integraal kan vervangen.

Binnen Praxis kunnen zowel projecten als programma’s verantwoordelijk zijn voor de realisatie van benefits. Praxis beschrijft daarom ook het benefit realisation-proces. Projecten en programma’s binnen Praxis verschillen enkel in complexiteit, en hanteren hetzelfde procesmodel. Praxis ondersteunt een basic- portfoliomanagement aanpak (vergelijkbaar met het hebben van niet meer dan een lijst met projecten) tot en met zeer uitgebreide besluitvormingsprocessen voor het selecteren, prioriteren en balanceren van alle veranderinitiatieven op basis van strategische doelen.

Openvouwen

Achtergrond

waarom Praxis tot stand is gekomen

Sinds het einde van de jaren tachtig zijn er op het gebied van projectmanagement diverse methodieken ontwikkeld, die ieder op zich bepaalde aspecten van het hiervan benadrukken. In de 90er jaren zien we dit ook ontstaan voor programmamanagement, portfoliomanagement, en worden hieraan ook volwassenheidsmodellen gekoppeld.

Veel organisaties, en veel mensen binnen organisaties, hebben met al deze werkvormen te maken. Consequentie hiervan was dat je als organisatie diverse methodieken (b.v. PRINCE2, MSP en MoP) moest implementeren om het geheel aan veranderinitiatieven binnen de organisatie te ondersteunden. Veel mensen binnen organisaties moesten analoog hieraan diverse trainingen volgen en diverse certificaten behalen om zich op ieder van deze methodieken te bekwamen.

Ontwikkelingen aan Praxis zijn rond 2012 begonnen, met als doel het beheer van projecten, programma’s en portfolio’s in één enkel kader aan te plaatsen. Van meet af aan is gezocht naar een consistent geheel van kennis, methoden, competenties en een volwassenheidmodel.

Openvouwen
Praxis is volledig vrij in gebruik. Alle ‘resources’ zijn via het internet beschikbaar, om het geheel toegankelijk en bruikbaar te maken, en continu te verbeteren. Praxis is daardoor een soort ‘Wikipedia’ voor alle tijdelijke managementvormen.

Binnenkort

op deze pagina

  • Vijf video's die kort en bondig Praxis toelichten.
  • Lead Trainer Wil Hendrickx over Praxis
  • Infographics over de toegevoegde waarde van Praxis™
Scroll naar top